Skip to Content

Timeplankoder for HF

For å kunne søke opp timeplanen din trenger du å vite timeplankoden for ditt kull og din klasse.

Merk at klasseinndelingen ikke er klar før ved studiestart når vi vet hvem som har møtt opp.

OBS! Kodene under gjelder kun første studieår. Andre studieår må logge seg inn på Min side for å kunne se timeplanen sin.

Bachelorstudier

 • Bioingeniørfag: BIGB14HA
 • Ergoterapi: ERGB14HA
 • Facility Management: FAMA14HA
 • Farmasi: RESB14HA
 • Fysioterapi: FUTB14HA (A-klassen) og FUTB14HB (B-klassen)
 • Læringspsykologi: PSYK14HA
 • Mensendieck: MEGB14HA (A-klassen) og MEGB14HB (B-klassen)
 • Paramedic: PARA14HA
 • Radiografi: RADB14HA
 • Samfunnsernæring: SERN14HA
 • Sykepleie Pilestredet: SYPLGR14H1A (A-klassen) og SYPLGR14H1B (B-klassen)
 • Sykepleie Sandvika: SYBAS14HS
 • Tannteknikk: TANNTEKB14HA
 • Vernepleie, heltid: GVH14HA (A) og GVH14HB
 • Vernepleie, deltid Lillestrøm: LVD14HA
 • Vernepleie, deltid Sandvika: GVD14HA

     

Masterutdanninger

 • Anestestisykepleie: MANES14VE
 • Barnesykepleie: MBARN14VE
 • Biomedisin (heltid og deltid): MABIO14HA
 • Intensivsykepleie: MINT14VE
 • Psykisk helsearbeid: MAPSYKHD414HA
 • Rehabilitering og habilitering: Se egen plan i Fronter
 • Sykepleie: MASYKV14HA (heltid) og MASYKVD14HA (deltid)

 

Etter- og videreutdanning

 • Anestesisykepleie: VUANEST14VA
 • Barnesykepleie: VUBARN14VA
 • Epilepsi og rehabilitering: VER14HA
 • Ergo allmennhelse: VERA14HA
 • Faglig ledelse for sykepleiere: SYLO12HA
 • Fysioterapi for barn: FYSIOBARN14HA
 • Fysioterapi for eldre: FYSIOELDRE14HA
 • Helsesøster: HEL14VA
 • Intensivsykepleie: VUINTEN14VA
 • Jordmor: JORD14VA
 • Operasjonsykepleie: VUOST14VA
 • Psykisk helsearbeid: DPH14HA (heltid) og PHA14HA (deltid)
 • Psykomotorisk fysioterapi: PSYK-FYS14HA
 • Veiledning av helsefagstudenter: STVEI14HA (emne 1)

 

Contact information

If you need help with your lecture schedule, please send us an e-mail.