Skip to Content

Tema General Hospital

Studenter på bachelor i sykepleie Kjeller og master i jordmorfag kan søke om å reise hit i praksis.

Beliggenhet

Legon, Accra i Ghana

Undervisningsspråk

Engelsk

Hvor mye koster det?

Du må betale en registration fee $125 som betales til Nurses and Midwifery Council of Ghana, samt en coordination fee på $100 (priser er per 2017, med forbehold om endringer).

Du kan søke om lån, stipend og reisestipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

Du avlegger studiepoengene ved HiOA mens du er i praksis ved dette sykehuset.

Språkkrav

Ingen spesifikke krav, men engelsknivå inngår i en helhetsvurdering basert på søknad og eventuelt intervju.

Hva kan jeg studere?

  • Studenter på bachelor i sykepleie Kjeller kan reise hit for praksis tilknyttet bacheloroppgave 3 måneder i 6. semester.
  • Studenter på master i jordmorfag kan reise hit for praksisutveksling 1 måned av siste praksisperioden i 2. studieår.

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav