Skip to Content

Studiestart 2017: Bachelorstudium i medier og kommunikasjon

Velkommen til HiOA! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelorstudium i medier og kommunikasjon.

Har du takket ja til studieplassen?

Senest 26. juli må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 15. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Tirsdag 15. august kl. 10.00
  • Sted: Eva Balkes hus, Pilestredet 48. registrering i foajeen i 1. etasje
  • Program
  • Fadderuke
Merk at det er tidspunktene i oppstartsprogrammet som gjelder, og at det kan være avvik mellom tidspunktene der og det du finner i timeplanen. Høstens timeplan blir publisert rundt 15. juni. (se over).

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker absolutt ikke kan møte første studiedag, må du søke om utsettelse. Det kan innvilges utsettelse i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-sam@hioa.no. Den skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig å gjøre, både før og under studiestart. I sjekklista finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan og Fronter

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden så snart den er publisert. Informasjon om undervisningen blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du viktig informasjon om innholdet i studiet og hva du skal lære. Der finner du også oversikt over pensum, arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du øverst på denne siden.

Contact us