Skip to Content

Studiestartprogram: Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

Tirsdag 15. august

 • 11.45-1230 Velkommen til Institutt for grunnskole- og faglærerlærerutdanning v/ledelsen og opprop. Sted: Pilestredet 42, rom Q1015
 • 12.30-14.30: Klassevis deling med faglærere og faddere.
   -Norskgruppe: Pilestredet 52 rom A357A
  - Matematikkgruppe: Falbes gate 5 rom FG039
  - Engelskgruppe: Stensberggata 26/28 rom X166
 • 13.30: Fadderne kommer til klasserommene
 • 15.00: Velkommen til Høgskolen i Oslo og Akershus. Sted: St. Hanshaugen
   

Onsdag 16. august

 • 09.00-09.20 Informasjon fra studieledelsen. Sted: Pilestredet 42, rom Q1015
 • 09.20-09.45 studentforvaltning, internasjonalisering, praksis. Sted: Pilestredet 42, rom Q1015
 • 10.15- 12.00 Møte med faglærere:

 -Norskgruppe: Pilestredet 52 rom A357A
- Matematikkgruppe: Pilestredet 48 rom P568
- Engelskgruppe: Pilestredet 52 rom F318

 • 12.30 -13.30 Forelesning: «Det mangfoldige klasserommet», Thomas Eri. Sted: Pilestredet 42, rom Q1015
 • 13.45 -15.15 Forelesning: «Jeg skal bli lærer», Kirsten Thorsen og Hanne Christensen. Sted: Pilestredet 42, rom Q1015
 • 15.15- Fadderprogram. Fadderne henter dere i klasserommet.

 

Torsdag 17. august

 • 08.30-09.00:  Informasjon: Studieledelsen, Læringssenteret. Sted: Pilestredet 42, rom Q1015
 • 09.00-09.45: "Digital kompetanse for en grunnskolelærer på 5.-10. trinn» v/ seksjon for digital kompetanse.
 • 10.00-12.00:  Møte med faglærere:

- Norskgruppe: Pilestredet 52 rom A357A
- Matematikkgruppe: Pilestredet 48 rom P568
- Engelskgruppe: Pilestredet 52 rom F318

 • Fadderprogram. Fadderne henter dere i klasserommene

 

Utstedelse av studentkort i P35-PI238

Matematikk - fredag 25. august kl. 08.30
Norsk - onsdag 30. august kl. 11.30
Engelsk - torsdag 24. august kl. 09.30