Skip to Content

Si ifra!

HiOA skal være et godt sted å være og et godt sted å lære. Vi er avhengig av dine tilbakemeldinger for å gjøre studiehverdagen din best mulig. Vår oppfordring er derfor at du sier ifra!

På HiOA er det flere kontaktpunkter for å si ifra om forhold knyttet til ditt læringsmiljø. Disse kontaktpunktene er for deg som enten ønsker å si ifra om noe, men som ikke vet hvor du skal henvende deg, eller deg som allerede har sagt ifra om noe, men som opplever at du ikke er hørt.

Du kan gi tilbakemelding om store og små saker, og du kan gi både ris og ros. Alle henvendelser blir lest og besvart. Ikke send sensitiv informasjon på e-post, men be da heller om et møte. Du kan dessverre ikke si ifra anonymt, men ta gjerne kontakt med Studentombudet hvis du ønsker å ta opp noe anonymt.

 

Vil du si ifra om luftkvalitet, temperaturen på lesesalen, renhold eller at det mangler en lyspære?

Fysisk læringsmiljø

 

Vil du si ifra om læringsmiljø, miljøet i klassen din, trøbbel med en lærer, servicen du har opplevd eller andre forhold som påvirker ditt psykososiale læringsmiljø?

Psykososialt læringsmiljø

 

Har du blitt skadet i undervisningssituasjon eller praksis? Eller vil du melde fra om mulig risiko eller andre forhold som hører innunder HMS?

HMS

 

Har du spørsmål knyttet til emne- og studieevalueringene dine eller de nasjonale evalueringene kan du henvende deg til oss.

Faste evalueringer

 

Har du opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet eller trakassering ber vi deg lese her.

Uønsket seksuell trakassering

Kontakt oss

Finner du ikke passende kontaktpunkt her? Se HiOAs oversikt her:

Ressurser