Skip to Content

Søke midler

Registrerte studentforeninger ved HiOA kan få økonomisk støtte ved å søke på ulike måter. Les mer om alternativene her.

Her kan foreningen din søke om midler:

•    Aktivitetsmidler fra HiOA-potten
•    Velferdstingets Kulturstyre
•    Andre støtteordninger
•    Dugnad og foreningsoppdrag
•    Sponsorer

SiO Foreninger kan hjelpe din forening med å finne passende muligheter for å få pengestøtte.
Dugnadsarbeid er et godt alternativ for inntekt og teambuilding i foreningen, betalte oppdrag gjennom Konsulatet og sponsorer er også gode alternativer. Vær kreativ!

HiOA-potten

Vi ønsker å bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant HiOA-studentene. Derfor har Studentparlamentet og Studentlivskoordinator satt sammen en pott med midler som kan komme studentene til gode. Studentforeninger, studentorganisasjoner og uformelle grupper ved HiOA kan søke aktivitetsmidler fra «HiOA-potten». Administrasjon på fakulteter og i fellesadministrasjonen kan også søke støtte i samarbeid med studenter.

Hva kan man søke om midler til?

•    Dere kan søke om midler til å starte noe nytt.
•    Å treffe bredere målgruppe med aktiviteten deres.
•    Nye tiltak, omfattende tiltak og tiltak på tvers av fagmiljøene.
•    Tiltak som kommer alle studenter ved HiOA til gode kan også tildeles midler.

Hvordan søker man?

Søknader til HiOA-potten må inneholde:
•    Beskrivelse av formålet med prosjektet
•    Prosjektbeskrivelse
•    Fremdriftsplan
•    Budsjett for prosjektet og søknadssum
•    Regnskap for foregående år og budsjett for inneværende år. Finnes ikke dette bes søker om å sende det man har, i tillegg til en forklaring på hvorfor regnskap og budsjett ikke foreligger.
•    Hvis tiltaket er en del av ordinær drift eller eksisterer fra før: En begrunnelse for hvorfor det er behov for ekstra midler
•    Hvis søker er en organisasjon: navn på forening, adresse og organisasjonsnummer
•    Hvis søker ikke er en registrert forening eller organisasjon: kopi av legitimasjon for studenten som er ansvarlig for støtten

Se detaljerte tildelingskriterier vedtatt av HiOA og Studentparlamentet.

Når søker man?

Det er to søknadsfrister per år.
Fristene er normalt 15. april og 15. oktober hvert år. Normalt får man tilbakemelding på søknaden senest 5 uker etter søknadsfristens utløp.

Her kan du søke

 

Hvem har fått støtte før?

Tidligere har disse foreningene blitt tildelt støtte:
•    *Studentforening*: *navn på prosjekt*
•    *Studentforening 2*: * navn på prosjekt 2*

Har du spørsmål?

Kontakt Beate Thandiwe Dessingthon eller Edvard Wølner Bjørnson for mer informasjon om HiOA-Potten.

Velferdstingets Kulturstyre

Kulturstyret (KS) til Velferdstinget (VT) gir støtte til studentforeninger, og det er flere søknadsfrister hvert semester. Pengene som deles ut kommer fra semesteravgiften. Nye studentforeninger kan få særlig støtte til oppstart og innkjøp av nødvendig utstyr. Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og HiOA må være registrerte i Registreringsordningen for studentforeninger for å kunne motta støtte fra Kulturstyret. Søknader til Kulturstyret fylles ut på SiO sine nettsider, under «Min forening».

Du kan lese mer om hvordan man søker støtte fra Kulturstyret på Velferdstinget sine nettsider.

Andre støtteordninger

•    Fri Fond
•    Sparebankstiftelsen
•    Norsk kulturfond
•    Musikkutstyrsordningen

Dugnad og foreningsoppdrag

I Konsulatets Facebook-gruppe blir det jevnlig lagt ut betalte oppdrag for studentforeninger. Dette kan for eksempel være å stille som statister i en film, være publikum for et TV-program eller være vertskap på en konferanse på HiOA.  Slike oppdrag kan fungere godt som teambuilding eller sosial sammenkomst i tillegg til å gi foreningens økonomi en boost.

Sponsorer

Skal dere arrangere et større arrangement, eller kjenner til en bedrift som kunne dratt nytte av å samarbeide med dere. Prøv å få til en sponsoravtale. Det kan være lurt å huske på at det som regel er vanskeligere å få pengestøtte enn å få gratis ting, mat eller utstyr.

Se detaljerte tildelingskriterier vedtatt av HiOA og Studentparlamentet

Første frist for å søke er søndag, 15. oktober 2017.

Spørsmål?

Kontakt Beate Thandiwe Dessingthon eller Edvard Wølner Bjørnson

beate.dessingthon@hioa.no  eller edvard.bjornson@hioa.no

Bakgrunn

Vi ønsker å bedre studentmiljøet og øke aktivitet og engasjement blant HiOA-studentene. Derfor har Studentparlamentet og Studentlivskoordinator satt sammen en pott med midler som kan komme deg til gode! 

Contact us