Skip to Content

Slik søker du

Her finner du informasjon om søknadsprosessen. Det er viktig at du leser nøye gjennom informasjonen før du søker.

1. Velg hvor og når du vil dra

Trenger du hjelp med anbefalinger av faglig opplegg, tidspunkt og hvor du kan dra på utveksling? Kontakt din internasjonale koordinator. Kontaktinformasjon finner du i kontaktboksen til høyre.

2. Skriv motivasjonsbrev

Hva skal motivasjonsbrevet inneholde?

Brevet skal inneholde en kort begrunnelse for hvorfor du vil studere i utlandet, hva du ønsker å få ut av det og hvorfor du vil studere ved de institusjonene du har søkt deg til. Dersom du har relevant internasjonal erfaring, ønsker vi at du inkluderer dette i motivasjonsbrevet. Dette kan være studentverv, erfaring som fadder eller buddy for internasjonale studenter, eller annet internasjonalt engasjement.

Hvordan laste opp brevet?

Motivasjonsbrev skal lastes opp i steg 4 i søknaden. Dersom du kommer til Kvittering i stedet for steg 4, trykker du "Mine dokumenter" i menyen helt øverst. For videre instruksjoner, les informasjonen i SøknadsWeb.

3. Søk HiOA om å reise på utveksling

Søk innen søknadsfristen ved å klikke på den blå knappen øverst på siden. Knappen er kun synlig i den perioden det er mulig å søke om utveksling. Det er to søknadsfrister i året:

  • 15. februar for studier som starter i høstsemesteret. Søknadsskjemaet åpner i midten av desember. 
  • 15. september for studier som starter i vårsemesteret. Søknadsskjemaet åpner i midten av august.

Vi gjør oppmerksom på at levering av søknaden i SøknadsWeb kun er første steg i søknadsprosessen. Dersom du blir innstilt av HIOA til å søke om å reise på utveksling, er neste steg i prosessen å søke om opptak til det aktuelle utvekslingsstedet. Dersom du blir innstilt, vil du bli innkalt til veiledning for videre prosess.

4. Intervju

Søker du om praksisopphold, blir du innkalt til intervju umiddelbart etter at fakultetet har godkjent søknaden din.

5. Les Håndbok for utveksling.

Denne vil komme til nytte under hele prosessen, fra du har søkt om utveksling til du har reist.

6. Du får svar på søknaden omtrent to uker etter fristen har gått ut.

Svaret kommer på e-post. Dette må du gjøre når du har fått svar.

Kontakt oss

Har du spørsmål om utveksling? Vi kan hjelpe deg!