Skip to Content

Studiestart høst 2017 – Videreutdanning i Pedagogisk veiledning i utdanning og yrke, emne 1, skole

Velkommen til HiOA! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på Pedagogisk veiledning – emne 1, skole.

Har du takket ja til studieplassen?

Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 31. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed per e-post.  E-posten sender du til infosenter-lui@hioa.no, og den skal inneholde fullt navn og studium, i tillegg til tidspunkt for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdatoer

 Samlingsdatoer for høsten 2017 er  

  • Torsdag 31.08. kl.11.30-17.15 i Pilestredet 46, rom PA110
  • Onsdag 20.09. kl.11.30-17.15
  • Torsdag 21.09. kl.08.30-14.15
  • Torsdag 02.11. kl. 08.30-14.15
  • Tirsdag 28.11. kl.11.30-17.15

Hvilket rom vi skal være i finner du i timeplanen. Du skal gå i B-klassen, og koden for timeplanen er PVUY117HB. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

 

Utstedelse av studentkort skjer i Pilestredet 35, rom PI238, 31 august kl 12.30-14.15.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Hvis du har lyst til å komme i gang med lesingen tidlig kan du ta en titt på kapitel 1-5 i Handal, G. og Lauvås, P. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. Oslo: Cappelen Damm. Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Vi gleder oss til å starte opp med ny klasse – velkommen skal du være! Er det noe du lurer på av faglig art, så kan du kontakte undertegnede.

Vennlig hilsen

Inger Ulleberg

inger.ulleberg@hioa.no