Skip to Content

Skikkethetsnemnda ved HiOA

Sittende skikkethetsnemnd er oppnevnt fra 1. september 2015 til 31. august 2017.

Medlemmer

 • Leder: Trine B. Haugen, dekan Fak. HF
 • Studieleder Karen Engeland, Fak. HF
 • Høgskolelektor Marit Johansen, Fak. SAM
 • Høgskolelektor Else Marie Johansen, Fak. LUI
 • Ekstern representant: Sidsel Vatne, PHS
 • Styrer Anne Haakonsrud, Lille Ekeberg barnehage
 • Representant for praksisfeltet: Lise Melbye, OUS

Studentrepresentanter oppnevnt (til 31.august 2016):

 • Marius Muggerud, Fak. LUI
 • Hedda Eia Vestad, Fak. LUI

Institusjonsansvarlig

Seniorrådgiver Kari Kildahl

Skikkethetsnemdas sammensetning

I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal styret selv oppnevne en skikkethetsnemnd, jf. § 6.

Skikkethetsnemda består av:

 • En faglig leder for institutt eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon.
 • En faglig studieleder for lærerutdanningene eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon.
 • To representanter for praksisfeltet.
 • To faglærere.
 • To studentrepresentanter.
 • En ekstern representant med juridisk embetseksamen.

Medlemmene oppnevnes for tre år om gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år om gangen. Faglig leder for institutt, fakultet eller tilsvarende funksjon er nemndas leder.

Vararepresentanter oppnevnes ikke da det er relativt få saker og det er ønskelig at medlemmene selv er tilstede ved saksbehandlingen for å bygge opp kompetanse og erfaring.

Contact us