Skip to Content

Semesterstart

Oversikt over hva du trenger å gjøre ved semesterstart

Brukerkonto og passord

Brukerkonto gir deg tilgang til OsloMets tjenester og systemer. Les mer om brukernavn, passord og PIN-kode.

Digitalt studentbevis

Studentbevis og semesterkort får du som en app på smarttelefonen din.

Krav om egen pc

Fra og med høsten 2017, er det et krav at OsloMet-studenter må ha egen bærbar datamaskin.

Stipend og lån

Du kan søke Lånekassen om stipend og lån til dine studier ved OsloMet.

Semesteravgift

Informasjon om hva semesteravgiften består av, kopiavgift, materialavgift og refusjon av semesteravgiften.

Semesterregistrering

Du må betale semesteravgiften og semesterregistrere deg hvert semester for å beholde studieretten din.

Studentkort

Slik skaffer du deg og bruker studentkortet.