Skip to Content

Publisering av masteroppgaver

Ved å publisere mastergradsoppgaven i ODA vil den bli direkte tilgjengelig gjennom søk i Google Scholar og i andre søkemotorer. Masteroppgaven blir også søkbar i Oria.

Hvorfor publisere masteroppgaven?

Som forsker eller student er du avhengig av tilgang til andres forskningsarbeid som masteroppgaver, artikler og annet. En slik tilgang avhenger av at man er solidarisk og også gir tilgang til sine egne resultater. Derfor oppfordrer HiOA til å gjøre mest mulig åpent tilgjengelig i digitale vitenarkiv som ODA.

HiOA vil gjerne publisere alle masteroppgaver som har bestått sensur. Det er ingen karakterkrav, og heller ingen krav til oppsett, men oppgaven må leveres i PDF-format.

Unntak fra publisering bør bare gjelde der det er opplysninger i oppgaven som er underlagt taushetsplikt eller som berører økonomiske interesser. Vi vil fortsatt gjerne få oppgaven, men kan da legge inn en klausul om forsinket publisering. Samtidig med innleveringen ber vi da om å få en fremtidig dato for når masteroppgaven kan publiseres. Ta gjerne kontakt med oss på Læringssenter og bibliotek om du har spørsmål angående publisering: oda@hioa.no

Hvordan kan du få din oppgave inn i ODA?

Innlevering for studenter i Pilestredet

Elektronisk innlevering: Mange av masterutdanningene i Pilestredet bruker Fronter som innleveringsportal. Da er det nok at du godkjenner publiseringen i Fronter. Studieadministrasjonen oversender så alle godkjente oppgaver til Læringssenter og bibliotek etter sensur og klagefrist.

Innlevering i ettertid: Send oss en PDF av oppgaven din sammen med en signert lisensavtale. Oppgaven kan sendes som e-postvedlegg til oda@hioa.no, eller du kan komme innom med en minnepinne eller lignende.

Lisensavtalen må underskrives og returneres til Læringssenter og bibliotek.

Norsk lisensavtale (PDF)

Engelsk lisensavtale (PDF)

Du kan sende avtalen som:

  • vanlig post
  • epost, med innscannet PDF-dokument i vedlegg
  • fax

Det viktigste er at Læringssenter og bibliotek får en signert kopi.

Lisensavtalene returneres til:

Høgskolen i Oslo og Akershus
Læringssenter og bibliotek v/Trude Eikebrokk
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 OSLO
E-postadresse: oda@hioa.no
Faks: 22 45 20 75

Ta kontakt med oss på e-postadresse oda@hioa.no om du har spørsmål.

Innlevering for studenter på Kjeller

Studentene ved Kjeller leverer sin masteroppgave elektronisk via Fronter. 
Innlevering i Fronter gjøres under Innlevering av masteroppgave - undermappe for ditt studieprogram og i innleveringsmappe for den aktuelle innleveringsdatoen. Innleveringsmappen åpner normalt to uker før innleveringsdatoen for masteroppgaven.

Registreringsskjema leveres sammen med masteroppgaven. For ytterligere spørsmål om innlevering av masteroppgaver – ta kontakt med din veileder eller biblioteket på Kjeller