Skip to Content

Praksis for lærerutdanningene, studiested Pilestredet

Praksisopplæringen er en obligatorisk og viktig del av lærerutdanningene ved OsloMet - storbyuniversitetet. Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier inngår samarbeidsavtaler med grunnskoler i Oslo og Akershus.

I grunnskolepraksis er det normalt grupper på fire studenter hos hver praksislærer. Alle må påregne noe reisevei til praksisstedet. Studenter kan dessverre ikke skaffe praksisplasser selv. 

Praksisadministrasjonen grovfordeler normalt praksisplasser til hver klasse i god tid før praksisperioden starter. Tillitsvalgte i den enkelte klasse har ansvar for å lede den videre fordelingsprosessen. I forkant av dette innkaller praksisadministrasjonen tillitsvalgte til et informasjonsmøte. 

Nærmere informasjon om praksis legges ut i kullrommene i Fronter/Canvas.

Retningslinjer for praksisopplæring

Alle studenter må gjøre seg kjent med Retningslinjer for praksisopplæring.

Politiattest

Du må ha levert gyldig politiattest før du kan gå ut i praksis. Informasjon om hvordan du søker om politiattest finner du her.

Når du har mottatt politiattesten, merker du den med studieprogram/kull, og leverer den i postkassa ved LUIs infosenter, 1.etasje P42.

Søknadsskjemaer og annen informasjon

Skrivbar PDF må printes ut og leveres i papirform

Informasjon for praksissteder

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe angående praksis.

Praksisadministrasjonen

E-mail :
Place/Address :
Studiested Pilestredet, Pb. 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo