Skip to Content

Praksis 1. år (BIBPRAK1)

I tillegg til det praksisforberedende kurset må du få godkjent følgende fire arbeidskrav for å få bestått hele praksisen:

 

  1. en tre timers intern minipraksis
  2. en fem ukers praksisperiode
  3. en prosjektrapport på 5-6 sider
  4. et praksisseminar etter endt praksisperiode

Etter at praksisperioden er avsluttet skal du levere inn praksisrapport og delta på praksisseminar. Godkjent praksis, praksisrapport og praksisseminar er en forutsetning for å få  første studieår godkjent.

Praksisperioden 1. studieår er 2.januar- 2. februar 2018. Påmeldingslenke til nettskjema for å sende inn ønsker og behov får du på studenteposten din og fristen for å sende inn skjemaet er 30. september.

Contact us

Do you have problems with or questions about the practical training placement?