Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
15
Term:
Fall 2018
Scope:
Deltid

Schedule

There are currently problems with the schedule. We are looking into it.

Semester overview

PEVB Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning

Credits:
15
Emneplan Pensum

Studiestart høst 2017: Pedagogisk veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanning (15 stp)

Velkommen til HiOA! På denne siden finner du det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 24. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Torsdag 24. august, kl. 1430
  • Sted: Pilestredet 52, rom A357B
  • Veibeskrivelse til Pilestredet

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed per e-post. E-posten sender du til infosenter-lui@hioa.no  og den skal inneholde fullt navn og studium, i tillegg til tidspunkt for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Samlingsdatoer

Samlingsdatoer for høsten 2017:

1. samling: torsdag 24.8, kl. 14.30-19.15

2. samling (2 dager): onsdag 20.9, kl. 12.30-17.15 og torsdag 21.9, kl. 8.30-15.15

3. samling: tirsdag 17.10, kl. 14.30-19.15

4. samling: tirsdag 21.11, kl. 12.30-18.15

På samlingene på ettermiddagstid vil det bli lagt inn en matpause (ordinær lunsjpause på dagtid). Mat kan kjøpes i kantinene på campus..

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum og emneplan

I emneplanen finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du til første samling kjøper og begynner å lese i følgende bøker.

Nilssen, V. (2010). Praksislæreren. Oslo: Universitetsforlaget. Begynn med å lese kapittel 1-2.

Boge, M.; Markhus, G.; Moe, R. og Ødegaard, E.E. (2009). Læring gjennom veiledning. Meningsskaping i gruppen (2.utg). Bergen: Fagbokforlaget. 

Begynne gjerne å lese før studiestart. Resten av pensumet du trenger vil vi gjennomgå ved oppstart.

I studiet er noen av arbeidskravene knyttet opp til din veiledning av studenter. Begynn å tenke på hvem som kan være aktuelle å veilede for deg. Skal du være praksislærer neste studieår? Da kan du ta utgangspunkt i veiledningssamtaler som du gjennomfører som praksislærer. Dersom du ikke selv er praksislærer, tenk igjennom om det er aktuelt å veilede kollegaer, eller studenter som er i barnehagen.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss