Skip to Content

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden

NHL University of Applied Sciences

Avtale mest aktuell for dramastudenter (men gjelder også for faglærerstudenter):

Studenter fra drama kan søke om å dra på utveksling hit i fjerde og femte (evt. sjette) semester.

Studenter ved faglærerutdanning kan reise hit i studiets femte semester.

Hjemmeside

https://www.nhl.nl

Beliggenhet

Leeuwarden, Nederland

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca. 12 000

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra HiOA om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Høst: slutten av august til slutten av januar (inkl. introduksjonsuke)

Vår: slutten av januar til slutten av juni (inkl. introduksjonsuke)

Språkkrav

Engelsk B1/B2

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

For drama- og teaterkommunikasjon:

Studenter følger bachelor’s programme in Theatre and Education.

https://www.nhl.nl/opleiding/voltijd/docent-theater

For faglærerutdanningen:

International Teacher Training (20stp.) plukke 10 stp. andre fag

https://www.nhl.nl/exchange-students/exchange-programs/international-teacher-training

Annet

Se her for praktisk informasjon om f.eks. bolig:

https://www.nhl.nl/exchange-students

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav