Skip to Content

Student informationMasterstudium i skolerettet utdanningsvitenskap

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
120
Term:
Fall 2018
Scope:
2 år, heltid

Schedule

Common teaching

Group teaching

Semester overview

Fagfordypning i samfunnsfag og samfunnsfagdidaktikk 1

Subject code:
SKUT4391
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i KRLE og KRLE-didaktikk 1

Subject code:
SKUT4381
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i profesjonsrettet pedagogikk 1

Subject code:
SKUT4371
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i norsk og norskdidaktikk 1

Subject code:
SKUT4361
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i naturfag og naturfagdidaktikk 1

Subject code:
SKUT4351
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i musikk og musikkdidaktikk 1

Subject code:
SKUT4341
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i matematikk og matematikkdidaktikk 1

Subject code:
SKUT4331
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i kroppsøving og kroppsøvingsdidaktikk 1

Subject code:
SKUT4321
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Vitenskapsteori og forskningsmetoder

Subject code:
SKUT4200
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i spesialpedagogikk 1

Subject code:
SKUT4421
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i engelsk og engelskdidaktikk 1

Subject code:
SKUT4311
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule

Fagfordypning i begynneropplæring 1

Subject code:
SKUT4411
Credits:
15.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart for nye studenter høst 2018 - Master i skolerettet utdanningsvitenskap

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master i skolerettet utdanningsvitenskap.

Har du takket ja til studieplassen?

Innen fristen må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du på Søknadsweb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte torsdag 23. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.
 

  • Tid: torsdag 23. august kl. 09.00
  • Sted: Falbes gate 5, rom FG039
  • Veibeskrivelse til Pilestredet

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du gi oss beskjed. Send en e-post til infosenter-lui@oslomet.no. E-posten skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklista for nye studenter.

Timeplan / Samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret vil du finne  under “timeplan” lenger oppe på siden fra midten av juni. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Du må levere politiattest

For de studenter som tar studiet som del av sin grunnskolelærerutdanning og som skal gjennomføre 10 dager praksis må leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

 

Ta kontakt