Skip to Content

Student informationMasterstudium i fysioterapi - deltid

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
120
Term:
Fall 2018
Scope:
Deltid

Schedule

Time schedule

This time schedule shows planned teaching topics you are subscribed to. Detailed educational information and any possible changes can be found in Fronter. Practical lessons does not appear in the schedule.

The autumn semester schedule will be available before June 13th.

Semester overview

The system can not currently retrieve course data for this program.
The system can not currently retrieve a link to a program plan for this program.

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i fysioterapi deltid

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på ditt studium.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 20. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan/Samlingsdatoer

Undervisningen gis i bolker på hele uker. Samlingene for studieåret 2018/19 er i uke 34, 41, 47, 2, 14 og 17.

Hvilket rom vi skal være i finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer på og mellom samlingene blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden i løpet av juni.

Det vil også komme lenker til pensumlister før studiestart.

Du som velger fordypning barn må forberede deg til den første samlingen. Du kan begynne med å lese disse bøkene:

  • Gibson, B. E. (2016). Rehabilitation: a post-critical approach. Boca Raton: CRC Press. [Kap.2 og 4]
  • Gulbrandsen, L. M. (2017). Oppvekst og psykologisk utvikling: innføring i psykologiske perspektiver (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget [Kap. 1, 2, 9]
  • Herbert, R., Jamtvedt, G., Hagen, K. B. & Mead, J. (2012). Practical evidence-based physiotherapy (2. ed.). Edinburgh: Elsevier Churchill Livingstone. [Kap.1-10]. Foreligger også som e-bok http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702042706
  • Palisano, R. J., Orlin, M. N. & Schreiber, J. (2016). Campbell's Physical Therapy for Children (5. utg.). Philadelphia: Saunders. [Kap. 1]

Seminaret om kunnskapsbasert praksis bygger på at du har gjennomgått nettressursen  http://kunnskapsbasertpraksis.no/

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt