Skip to Content

Student informationMasterstudium i estetiske fag

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
120
Term:
Fall 2018
Scope:
Heltid

Schedule

This schedule only shows the first year - log on to view your schedule.

Common teaching

Group teaching

Semester overview

Fagdidaktikk: kunst og design

Subject code:
MEST4221
Credits:
20.0
Curriculum Subject plan Schedule

Drama og teaterkommunikasjon

Subject code:
MEST4211
Credits:
20.0
Curriculum Subject plan Schedule

Mote og samfunn

Subject code:
MEST4241
Credits:
20.0
Curriculum Subject plan Schedule

Kunst i samfunnet

Subject code:
MEST4231
Credits:
20.0
Curriculum Subject plan Schedule

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Subject code:
MEST4311
Credits:
20.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart 2018 - masterstudium i estetiske fag

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master i estetiske fag.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Tirsdag 14. august kl. 13
  • Sted: Pilestredet Park 35, auditorium U2-005 (inngang Holbergsgate)
  • Program første dagen

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-tkd@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Om timeplanen for emne 4221 Fagdidaktikk: kunst og design (FKD): Undervisningen er en dynamisk veksling mellom forelesninger,  seminarer, gruppearbeid og selvstudier. Den vedlagte «timeplanen" er egentlig reservasjon av rommet/verkstedet som undervisningen skal foregå i. Dagene med undervisning er mandag,  tirsdag, torsdag og fredag. Vi starter klokka 9 og avslutter klokka 14. Detaljert timeplan får dere ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss