Skip to Content

Student informationMasterstudium i biomedisin - deltid

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
120
Term:
Spring 2018
Scope:
Deltid

Schedule

Time schedule

This time schedule shows planned teaching topics you are subscribed to. Detailed educational information and any possible changes can be found in Fronter. Practical lessons does not appear in the schedule.

The autumn semester schedule will be available before June 13th.

Semester overview

Genomisk analyse

Subject code:
MABIOD4400
Credits:
15 stp.
Curriculum Subject plan

Nukleærmedisin

Subject code:
MABIOD4500
Credits:
15 stp.
Curriculum Subject plan

Strålebiologi og behandlingsplanlegging i stråleterapi

Subject code:
MABIOD4900
Credits:
15 stp.
Curriculum Subject plan

Computertomografi (CT)

Subject code:
MABIOD5000
Credits:
30 stp.
Curriculum Subject plan
Program plan

Studiestart høst 2018 - Masterstudium i biomedisin

Studiestart høst 2018 – Master i biomedisin

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på master i biomedisin heltid og deltid.

Har du takket ja til studieplassen?

Du må svare på tilbud om studieplass innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.Dette gjelder også radiografer som skal ta fordypning i CT eller stråleterapi. Tid og sted for oppmøte kommer i midten av juni.

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart senest dagen før oppstart. Søknaden sender du til studiehenvendelser-hf@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan/Samlingsdatoer

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du kjøper boka Alberts et al (2016) «Molecular Biology of the Cell» før studiestart (gjelder kull 2017, oppdateres for kull 2018 i løpet av juni). De som skal ta fordypning i Computertomografi behøver ikke kjøpe denne boka. 

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis du ikke finner ut av det. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss