Skip to Content

Studentparlamentsvalg kandidater LUI

Stem på inntil 8 representanter fra fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Se presentasjon av kandidatene og stem elektronisk.

 

Rolf Martin Aspenes

Rolf Martin Aspenes

Studie: Grunnskolelærerutdanningen 5-10

 • En forutsigbar studiehverdag
 • Kvalitet i praksis
 • Et miljøvennlig HiOA
   

Ila Ambjørnsen

Studie: grunnskolelærer 1-7

 • Læringsmiljø,
 • forutsigbar studiedag 
 • modernisering av arbeidsverktøy i studiet
   

Frida Lovisa Blom

Studie: Barnehagelærer

 • Jag önskar billigare mat kantinan.
 •  Jag önskar ett mer miljøbevisst HiOA.
 •  Jag önskar mer tverfagligt samarbete mellan olika utbildningar.

   
   

Agnes Isabella Dorich

Agnes Isabella Dorich

Studie: Utviklingsstudier

 • At HiOA skal jobbe aktiv for å oppnå FNs bærekraftmål

 • At HiOA skal ha et fokus på internasjonale studenter og internasjonal studentsolidaritet. 

 • At HiOA ikke skal samarbeide med organisasjoner og institusjoner som begår menneskerettsbrudd

   

Renate Heramb Foktberg

Renate Heramb Foktberg

Studie: Barnehagelærer deltid

 • Sensurfrist ift eksamen,
 • psykisk helse i studietiden og
 • forbedre praksis
   

Zohreh Farzadfar

Zohreh Farzadfar

Studie: Multicultural and International Education

 • Making sure the international students are included in every day life at HiOA.
 • Trying to meet the needs of international students.
   

Eirik Hansson Geitle

Eirik Hansson Geitle

Studie: GLU 5-10.trinn

 • HiOA skal planlegge og kommunisere aktiviteter som gjøres utenom forelesninger bedre

 • Som lærerstudent vil jeg ha en kvalitetssikring på praksislærere vi får

 • Jeg ønsker enda bedre tverrfaglig samarbeid i profesjoner som jobber med barn og ungdom

 

Julie Olivia Glesaaen

Julie Olivia Glesaaen

Studie: Barnehagelærer deltid

 • Mer forelesning om barneverne
 • Mer forelesning om utviklingspsykologi og
 • Mer rettferdig fordeling av praksisdager hos barnehagelærer deltid studentene


Atle Philip Gulliksen

Studie: Grunnskole 5-10 engelsk master

 • Undervisningskvalitet,
 • Praksis i skolen og
 • gode UT løsninger

 

Lena Larsen

Lena Larsen

Studie: Barnehagelærer heltid

 • Jeg ønsker økt kvalitetssikring av forelesere og fag
 • Jeg ønsker at alle studenter skal ha tilgang til god veiledning
 • Jeg ønsker å jobbe for et miljøvennlig HiOA

 

Kaja Sofie Toresdatter Lorentzen 

Studie: PPU deltid

 • Høyskolen må bli en samlet enhet (nå er det meste sentrert i Oslo, men lite fokus på Kjeller og Sandvika)
 • Ha et fokus på deltidsstudenter
 • Et godt læringsmiljø som er tilrettelagt for alle "typer" studenter

Oda Melsnes Løvaas

Studie: Barnehagelærer

 • lærernorm
 • voksentetthet i bhg 
 • den nye lærerutdanningen

 

Sondre Sandersen

Studie: Grunnskolelærer 1-7

 • Psykisk helse
 • .Forbedre høyskolens logistikk ( spesielt timeplanlegging, beskjeder som blir gitt på fronter osv.)
 • Et grønt HIOA
   

Anneken Skaara

Anneken Skaara

Studie: Barnehagelærer heltid

 • Jeg brenner for kvalitet i praksis, som veiledning fra både lærer og praksislærer

 • Jeg vil jobbe for en forutsigbar studiehverdag, slik jeg også gjør i Studentenes Fakultetsråd

 • Jeg ønsker økt tverrfaglighet HiOA – fordi det trengs i arbeidslivet

Henrietta George Soete

Studie: Barnehagelærerutdanning deltid

 • Trygghet
 • Likestilling
 • Studentvelferd

Maren Ladegård Stumberg

Studie: barnehagelærer

 • bedre finansiering av studiet
 • bedre samarbeid mellom lærerene
 • at studentene får mer å si i saker som omhandler dem

Marius Toresen

Studie: Barnehagelærer

 • Et godt Læringsmiljø - At studenter har det bra med seg selv, både fysisk og psykisk.
 • IT på HiOA - At HiOA har en enklere og lettere måte for studenter å orientere seg elektronisk.
 • fagligheten - HiOA skal være best på yrkesrettet utdanning.

 

Eskil Uggen

Studie: M-GLU5

 • Lekende campus, med flere fysiske og sosiale muligheter for miljøskapning

 • Hver student er HiOA, hva kan vi gjøre for at hver student føler seg sett

 • Et positivt og konstruktivt læringsmiljø, spre engasjement og påvirke den fremtidige studieplassen