Skip to Content

Konstfack

Studenter ved faglærerutdanningen kan reise hit i studiets femte semester.

Studenter ved master i estetiske fag som følger NoVA (nordisk mastersamarbeid) kan reise hit i studiets andre semester.

Hjemmeside

https://www.konstfack.se/

NoVA

http://www.nova-master.dk/

Beliggenhet

Stockholm, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk og engelsk

Antall studenter

Ca. 900

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger, og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra HiOA om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Høstsemesteret: fra begynnelsen av september til midten av januar (inkl. eksamensperiode)

Vårsemesteret: Fra midten av januar til begynnelsen av juni (inkl. eksamensperiode)

Språkkrav

Engelsk B1

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

For faglærerutdanningen: søker du deg direkte til bachelor program in Art Teacher Education

https://www.konstfack.se/sv/Om-Konstfack/Institutioner/Institutionen-for-Bildpedagogik/

For NoVA studenter, forhåndsdefinert utvekslingssemester med emnene (med forbehold om endringer):

-          Visual Ethnography and Learning (10 ECTS)

-          Exploring Learning in Educational Spaces (10 ECTS)

-          Online course: 10 ECTS

Annet

Bolig:

https://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Att-vara-student-pa-Konstfack/Bostad/

Konstfack kan ikke være behjelpelig med bolig, men et utvalg muligheter finnes i nærheten av skolen

Annen praktisk info:

https://www.konstfack.se/sv/Utbildning/Att-vara-student-pa-Konstfack/

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav