Skip to Content

Karolinska Institutet

Bachelorstudenter i sykepleie, Pilestredet og Sandvika kan søke om å dra på utveksling hit i 4.semester.

Hjemmeside

Karolinska Institutet

Beliggenhet

Stockholm, Sverige

Undervisningsspråk

Svensk

Antall studenter

8.000

Hvor mye koster det?

Drar du på utveksling hit får du Erasmus + stipend, du betaler ingen skolepenger og du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen.

Hvor mye du får i Erasmus + stipend er avhengig av hvor lenge du er borte og hvor du skal.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 lokale studiepoeng tilsvarer 30 ECTS studiepoeng

Semestre

Januar - juni

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

Hele 4. semester utveksling. Teori og praksis i psykisk helse, kommunehelse og introduksjon til vitenskapsmetode. Tilsvarer SYBA(S)PRA2 og SYBA(S)PRA4.

Annet

Studenter som ønsker å utveksle til Karolinska Institutet i 4. semester, må melde seg opp til International Public Health (IPH) 3. semester. IPH erstatter SYBA(S)PRA3. 

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav