Skip to Content

Studentparlamentsvalg kandidater SAM

Stem inn inntil 6 representanter fra fakultet for samfunnsvitenskap. Se presentasjon av kandidatene og stem elektronisk.

Kristine Algrøy

Studie: Master i økonomi og administrasjon

 • Miljø (grønnere HiOA),

 • sosialt miljø,

 • faglig kvalitet
   

Thomas Sterud Borgersen

Studie: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse

 • Bedre samarbeid med næringslivet, flere praksisplasser arrangert av HiOA 

 • Strukturert timeplan, med egen selvstudiedag én gang i uken

 • Flere vurderingsformer som mappe- og muntlige vurderinger, og mer enn en form som tellende for sluttkarakter

Mariam Butt

Mariam Butt

Studie: Fotojournalistikk

 • Gjøre HiOA grønnere, redusere miljøsvinn.

 • Digitalisering, vi er blitt flinke men kan alltid bli flinkere! Eks. alt pensum skal være digitalt!

 • Lengre åpningstider på campus, spesielt der det er nødvendig med verksted o.l. under hektiske perioder.

 

Caroline Cao

Caroline Cao

Studie: Bachelor i sosialt arbeid

 • Automatisk begrunnelse av eksamen. Viktig med forståelse for å bli bedre i fag.

 • Tettere samarbeid med utdanningene som har med hverandre å gjøre, som profesjonsutdanningene.

 • Større internasjonal satsning, hvor man får poeng ved å ta språk m.v.

Donika Dreshaj

Donika Dreshaj

Studie: Økonomi og administrasjon

 • Læringsmiljø,

 • godt foreningsliv og

 • organisering av infrastruktur (timeplaner, romoversikt osv.)
   

Tord Gunnar Fjeld

Studie: Bachelor, økonomi og administrasjon

 • Jeg vil være representanten for de som ikke helt får med seg det som skjer på HiOA, eller ikke gidder å holde seg oppdatert. Min første kampsak er "kommunikasjon".

 • Tilbudet for det sosiale tilbudet på HiOA.

 • Forbedre pisse-rennene på guttedoene.

Christian Hansen

Christian Hansen

Studie: Administrasjon og Ledelse

 • Billigere mat i kantina,

 • studentpolitikk,

 • bedre læringsmiljøet

 

Snorre Klanderud

Snorre Klanderud

Studie: Økonomi og administrasjon

 • bedre sosialt miljø,
 •  Alle foreninger bør ha tilgang på studentlokaler, som igjen vil bedre det sosiale miljøet.
 • Økt samarbeid med næringslivet øker trivsel og kvalitet i studiet.
   

Erlend Gjøvåg Klepsvik

Studie: Bachelorstudium i administrasjon og ledelse

 • Jeg ønsker først og fremst at studentene skal få mer forutberegnelighet i sin studiehverdag.
 • Ellers ønsker jeg at kvaliteten på forelesere og pensum heves, og at
 • studentene skal få tilgang til best mulig fasiliteter.

Lars-Ove Vik Landsverk

Studie: Barnevern

 • Digitalisering

 • Miljø og klima

 • Faglig kvalitet og innovasjon. Og selvfølgelig saker mine medstudenter gjør meg oppmerksom på, vi er deres representanter!

 

Mia Lindbäck

Studie: Økonomi og administrasjon

 • Redd Kroa i p35 (!)
 • bedre fadderuke og generelt flere sosiale tilbud folk faktisk har lyst til å gå på.
 • at lærerne samkjører mer når det kommer til arbeidskrav, presentasjoner og eksamener nesten oppå hverandre.

 

Adam Daniel Malik

Studie: Økonomi og administrasjon

 • Økt faglig utbytte av undervisning gjennom kvalitetssikring og nye løsninger som videoundervisning
 • Forbedre trivselen både innad i studiene og på tvers av de
 • Sørge for at studentenes stemmer faktisk blir hørt

 

Alena Marvin

Studie: Bachelorstudium i revisjon og regnskap

 • Bedre studiehverdag

 • velferd

 • utveksling og jobbmuligheter

Thomas Tesfai

Studie: Master i økonomi og administrasjon

 • Lavere pris i kantina,

 • bedre lesesaler med bedre stoler som de eksempelvis har på BI,

 • bedre ventilasjon i forelesningssalen/klasserommene

Susanne Vindal

Susanne Vindal

Studie: Sosialt arbeid

 • En kampsak er klasseromsutformingen i Stensberggata.

 • Fler vanndispensere på skolen er noe jeg savner.

 • Og en sak til. Hvorfor man skal måtte gå et helt år om igjen om man mangler et fag fra det første året, som ikke bygges videre alene som fag i år to. 

David Benedict Zumbo

David Benedict Zumbo

Studie: Master i økonomi og administrasjon

 • Mer av kunnskapsutveksling og ikke bare kunnskapsformidling.

 • Mer fokus på innovasjon, nytenking og bærekraftighet på høyskolen.

 • Enda mer tilrettelegging for internasjonalisering ved høyskolen.

Kamilla Østebø

Studie: Økonomi og administrasjon

 • Fokus på studentmiljø på fakultetene, samtidig trengs en bedre felles arena for studenter i Oslo

 • Staten må gi nok studiestøtte, så vi kan konsentrere oss om studier.

 • Studenter skal ha mulighet til å ha én fastlege hjemme og én på studiestedet.