Skip to Content

Internasjonalisering hjemme- Engelskspråklige tilbud ved BLU

Barnehagelærerutdanningen ønsker å legge til rette for at studenter som ikke kan eller vil reise utenlands, også skal kunne ta del i internasjonaliseringsprosessen.

Høst - «Fordypningssemesteret»

I høstsemesteret i ditt siste år kan du velge å ta en engelskspråklig fordypning. Dette gjelder i 5. semester for heltidsstudentene og i 7. semester for deltidsstudentene og ABLU. Du søker som vanlig på disse kursene i fordypningsvalget. Kommer du med, vil du gå i klasse med studenter fra hele verden og studere og avlegge eksamen på engelsk. Så spennende og lærerikt!

Du kan søke på følgende kurs (med forbehold om nok søkere):

Early Childhood Education and Care for the Youngest

Myths, Fairy Tales and Legends

Childhood in a Nordic Perspective - play, movement and outdoor education

 

Vår – «Bachelorsemesteret»

I ditt aller siste semester, altså i 6. semester for heltid og 8. semester for deltid, kan du velge å ta kurset Multicultural Identity in a Global World sammen med internasjonale studenter fra hele verden. Kurset foregår i sin helhet på HiOA. I kurset blir du bedre kjent med begreper som kultur og identitet i den globale verden. Oppgaven du skriver i kurset erstatter bacheloroppgaven.