Skip to Content

Student informationHalvårsstudium i figurteater

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
30
Term:
Fall 2018
Scope:
Heltid

Schedule

Common teaching

Group teaching

Semester overview

Currently there are issues with the integrations in the curriculum system. If the links below work and you have an active student account you can log on to canvas to find your curriculum. If not you can search for the subject code in the curriculum system.

Figurteater

Subject code:
DTV2200
Credits:
30.0
Curriculum Subject plan Schedule
Program plan

Studiestart vår 2018 - Halvårsstudium i figurteater

Velkommen som ny student!

Har du takket ja til studieplassen?

Svar på tilbud om studieplass må du gjøre innen fristen. Dette gjør du på SøknadsWeb. Gi beskjed på e-post til infosenter-tkd@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 10. januar

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: 10. januar kl. 09.15
  • Sted: Pilestredet 32, rom N002-030 

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-tkd@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Fronter ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av: infosenter-tkd@hioa.no

Kontakt oss