Skip to Content

Exams in the Department of Journalism and Media Studies

På denne siden finner du spesifikk eksamensinformasjon for studiene i fotojournalistikk, journalistikk, medier og kommunikasjon og fagforfatterstudiet.

Generell informasjon finner du på de generelle eksamenssider, og på eksamenssida til Fakultet for samfunnsvitenskap.

Følgende punkter gjelder for alle eksamensbesvarelser som skal leveres på Eksamenskontoret i Pilestredet 46:

  • Hele besvarelsen skal leveres i tre - 3 - like eksemplarer. Hvert eksemplar skal ha standard eksamensforside - følg lenken nedenfor.
  • Kandidaten må selv kontrollere at besvarelsen er fullstendig.
  • Sett kandidatnummer - ikke navnet - på alle sider.
  • Skriv sidenummer på alle tekstsider.

Skjemaer

Kontakt oss