Skip to Content

Eksamen ved institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Pilestredet og Sandvika

Informasjon relatert til eksamen for studenter ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid, studiested Pilestredet og Sandvika.

Husk også å sjekke eksamensinformasjonen som er felles for alle studenter. Den finner du i toppmenyen.

Sjekk også informasjonen ved fakultetet ditt:

Privatist?

Les mer om privatisteksamen for sykepleie og paramedic Pilestredet.

Oppgaveskriving

Søknad om fjerde eksamensforsøk

Studenter som har strøket til en eksamen tre ganger kan i særlige tilfeller få innvilget et fjerde eksamensforsøk. Søknaden behandles av Fakultet for helsevitenskap. 

I Forskrift om studier og eksamen ved OsloMet – storbyuniversitetet § 5-4 første ledd heter det: 

"En student har ikke rett til å framstille seg til eksamen i samme fag eller emne mer enn tre ganger. Fakultetet kan i særlige tilfeller gi dispensasjon for et fjerde og siste eksamensforsøk." 

Som grunnlag for å få innvilget et fjerde eksamensforsøk legger fakultet vekt på at de nevnte "særlige tilfeller" omfatter dokumentert sykdom og uforutsette hendelser. Et fjerde eksamensforsøk innvilges kun unntaksvis. 

Hvor søker jeg? 

For å søke om et fjerde eksamensforsøk må du sende en skriftlig søknad. Husk å legge ved all nødvendig dokumentasjon i søknaden og skriv hvilken utdanning og eksamen det gjelder.

Søknaden sendes til:
OsloMet – storbyuniversitetet,
Fakultet for helsevitenskap,
Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo.

Søknaden kan også leveres i Infosenteret i Pilestredet 32.

Oppmelding

Sensorveiledninger 

Sensorveiledning SYBA(S)1200 ny/utsatt 02.08.18

Kontakt oss