Skip to Content

Student informationVidereutdanning - Digital kompetanse for lærere - heltid over ett semester (nettbasert)

Location:
Nettbasert
Credits:
30
Term:
Spring 2018
Scope:
Heltid/nettbasert

Schedule

Studiet er nettbasert.

Semester overview

Digital kompetanse for lærere

Credits:
30
Emneplan Pensum

Kontakt oss