Skip to Content

Birmingham Institute of Art and Design- Birmingham City University

Studenter ved kunst og design, begge studieretninger, og faglærerutdanningen kan reise hit i studiets femte semester.

Studenter fra drama kan søke om å dra på utveksling hit fortrinnsvis i fjerde eller femte (evt. sjette) semester.

Studenter ved master i estetiske fag kan reise hit i studiets tredje semester.

Hjemmeside

www.bcu.ac.uk/biad

Beliggenhet

Birmingham, Storbritannia

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

23 500 (5 500 innen kreative fag)

Hvor mye koster det?

Erasmus studenter er fritatt fra skolepenger og vil i tillegg få Erasmus+ stipend fra HiOA om innstilles til utreise.

Studiepoeng

30 credits tilsvarer 30 ECTS

Semestre

Høstsemesteret: ca. 21. september til midten av februar (inkl. eksamensperiode)

Vårsemesteret:

Språkkrav

Engelsk B2

Erasmus + avtaler: Krever at du tar en gratis, online språktest med et visst resultat. Les mer om testen og språkkrav på Erasmus + avtaler

Hva kan jeg studere?

Studentene velger å følge ett semester ved et relevant bachelor- eller masterprogram

http://www.bcu.ac.uk/arts-design-and-media/our-schools

Annet

Bolig

http://www.bcu.ac.uk/student-info/accommodation

Mer informasjon

http://www.bcu.ac.uk/international/why-study-here

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav