Skip to Content

Student informationBachelorstudium i ingeniørfag - bygg

Location:
Pilestredet, Oslo
Credits:
180
Term:
Spring 2018
Scope:
Heltid

Schedule

Time schedule

This time schedule shows planned teaching topics you are subscribed to. Detailed educational information and any possible changes can be found in Fronter. Practical lessons does not appear in the schedule.

The autumn semester schedule will be available before June 13th.

Semester overview

BYTS1401

Subject code:
BYTS1401
Credits:
The system could not retrieve information on this course.

Konstruksjonslære

Subject code:
BYTS2300
Credits:
10 stp.
Curriculum Subject plan

Matematikk 1000

Subject code:
BYFE1000
Credits:
10 stp.
Curriculum Subject plan
Program plan

Studiestart 2018 -byggingeniør

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på byggingeniørstudiet.

Har du takket ja til studieplassen?

Senest (dato kommer) må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Tirsdag 14. august kl. ? (Klokkeslett kommer)
  • Sted: info kommer
  • Program de første dagene
  • Fadderuker

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over. Det er også obligatorisk oppmøte onsdag.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke kan møte første studiedag, eller noen av de andre dagene i den første uka, må du søke infosenter-tkd@hioa.no om utsatt studiestart/godkjenning av fravær.  Du må begrunne søknaden og legge ved dokumentasjon. 

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Trenger du repetisjonskurs i matematikk?

Vi tilbyr repetisjonskurs i matematikk for nye ingeniørstudenter uka før studiestart, dato kommer
Oppmøte i (sted kommer).  Kurset passer godt for de som trenger å repetere matematikken fra videregående skole.

Vi anbefaler at du sjekker mattekunnskapene dine i vår anonyme test,  og finner ut om du bør ta mattekurset.

Lenke til matte-test (kommer)

Lenke til påmeldingsskjema (kommer)

Informasjon om kurset:

  • Dag 1: Algebra, ligninger og polynomer (brøker, faktorisering, 2. gradsligninger, delbrøkoppløsning m.m.).
  • Dag 2 : Funksjoner og deres deriverte (grafer, tangenter, derivasjonregler m.m.) og potenregler/regning.
  • Dag 3 : Derivasjon (kjerneregel, kurvedrøfting m.m.), Eksponensialfunksjon og logaritme.
  • Dag 4 : Eksponensialfunksjon og logaritme. Trigonometri (sinus, cosinus, tangens m.m.).
  • Dag 5 : Øvingsoppgaver (om sinus, cosinus, tangens). Integrasjon (det bestemte og ubestemte integralet), Substitusjon og Delvis integrasjon.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss