Skip to Content

Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola

Bachelorstudenter i prehospitalt arbeid - paramedics og masterstudenter i jordmorfag kan søke om å reise hit.

Hjemmeside

Arcada Nylands Svenska Yrkeshögskola (Arcada Polytechnic)

Beliggenhet

Helsinki, Finland

Undervisningsspråk

Svensk/Engelsk

Antall studenter

2.700

Hvor mye koster det?

  • Jordmorfag: Erasmus+ stipend
  • Prehospitalt arbeid: Nordplus-stipend

Hvor mye du får i stipend er blant annet avhengig av hvor lenge du er borte. Du kan i tillegg søke om lån og stipend hos Lånekassen.

Les mer om finansiering

Studiepoeng

30 lokale credits tilsvarer 30 ECTS studiepoeng

Språkkrav

Ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål.

Hva kan jeg studere?

  • Studenter i prehospitalt arbeid kan ta kliniske studier i 6. semester og/eller feltarbeid til bacheloroppgaven
  • Studenter i jordmorfag kan søke om å ta praksis i utlandet

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav