Droppe til innhold

Viktig informasjon om eksamen ved utfasing av førskolelærerutdanningen

Høsten 2013 startet ny barnehagelærerutdanning. Denne utdanningen erstatter førskolelærerutdanningen.

Viktig informasjon om eksamen ved utfasing av førskolelærerutdanningen

Høsten 2013 startet ny barnehagelærerutdanning som erstatter førskolelærerutdanningen.

Det er ikke bare tittelen som er forandret, men hele strukturen og innholdet i utdanningen.

I forbindelse med utfasing av førskolelærerutdanningen vil eksamener ved alle førskolelærerstudiene (heltid/deltid/arbeidsplassbasert utdanning) ikke lenger arrangeres som ordinære eksamener. Det vil imidlertid arrangeres ekstrarunder med eksamener ved behov, såkalte ekstraordinære eksamener. På denne måten kan studenter som mangler en eller flere eksamener ha mulighet til å gjennomføre disse og kunne fullføre utdanningen.

Hvordan fullføre utdanningen min?

Hvis du er aktiv student med studierett ved førskolelærerutdanningen og mangler en eller flere eksamener kan du melde deg opp til eksamenene vi arrangerer.

Hvis du ikke lenger er student ved førskolelærerutdanningen (har sluttet, fått inndratt studieretten etc.), kan du

a) søke om å avlegge eksamen som privatist så lenge eksamenene tilbys

Eller

b) søke nytt opptak til barnehagelærerutdanningen via Samordna opptak, og etter opptak søke om å få innpasset emnene du har fra førskolelærerutdanningen

Siste frist for å fullføre utdanningen

Vi kan utstede vitnemål fra førskolelærerutdanningen frem til 31. desember 2017. Det betyr at du må ha fullført og bestått alle eksamener innen denne datoen.

Frist 15. november 2016 for deg som ønsker å avlegge eksamen på førskolelærerutdanningen heltid

 Vi er nå i ferd med å avslutte eksamensgjennomføringen på førskolelærerutdanning heltid. Henvendelser om oppmelding til manglende eksamener for heltidsutdanningen må rettes til oss på epost infosenter-lui@oslomet.no  innen 15. november 2016. Henvendelser som kommer etter denne fristen vil bli avvist.

Kontaktinformasjon

Send e- post til infosenter-lui@oslomet.no  hvis du har spørsmål om

  • studierett
  • eksamensforsøk
  • hvordan søke om å avlegge eksamen som privatist
  • hjelp til oppmelding til eksamener

Vi hjelper deg med å avklare situasjonen din og henviser deg til andre dersom det er behov for det.

Kontakt oss

Kontakt oss hvis du lurer på noe om eksamen.