Droppe til innhold

Concordia University

Hjemmeside

Concordia Universitys nettside

Nettside for utvekslingsstudenter

Beliggenhet

Montreal, Quebec

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca. 46 000

Hvor mye koster det?

Høsten 2018 er det 1 gratisplass tilgjengelig.

Studiepoeng

15 credits pr. semester tilsvarer 30 studiepoeng på bachelornivå. Dette kan være ulikt på masternivå

Semestre

Første semester: September–desember

Andre semester: Januar–april/mai

NB! Det er kun mulig å søke seg til Concordia i høstsemesteret eller evt. til et helt studieår med oppstart om høsten, ikke til vårsemesteret alene.

Språkkrav

Concordia krever at alle studenter dokumenterer engelskkunnskaper.

Hva kan jeg studere?

Kurstilbudet ved Concordia University

NB! Merk at noen kurs går over et helt studieår og har dermed ikke avsluttende eksamen etter et semester

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

NB! Det er kun mulig å søke seg til Concordia i høstsemesteret eller evt. til et helt studieår med oppstart om høsten, ikke til vårsemesteret alene.

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.