Droppe til innhold

Årsenhet i fremmedspråk - bli språklærer gjennom utenlandsopphold

Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning ved Fakultet LUI har utviklet særskilte opplegg sammen med utenlandske partnere for å kunne tilby grunnskolelærerstudentene tysk, spansk og fransk som fremmedspråk.
 • For studenter på fireårig utdanning er dette et tilbud i 4. og siste studieår.
 • For studenter på femårig masterutdanning vil dette utvikles som tilbud i 3. studieår.

Tysk som fremmedspråk ved Pädagogische Hochschule Freiburg

Hjemmeside

Hjemmesiden til Pädagogische Hochschule Freiburg

Se også egen nettside for utvekslingsstudenter.

Om institusjonen

Freiburg ligger helt sør i Tyskland og er en av de mest populære studentbyer i landet.  Pädagogische Hochschule Freiburg er kjent for sine gode lærerutdanninger og god ivaretakelse av utvekslingsstudenter. PH Freiburg har ca 5000 studenter og ligger ca 15 minutter sykkeltur fra bysentrum

Hva koster det?

Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen, men betale semesteravgift ved OsloMet.

Beskrivelse av programmet Tysk som fremmedspråk:

1) Faglig innhold/fagplanbeskrivelse finner du i  Informasjonsskriv om faglig innhold.
2) Praktiske forhold rundt oppholdet og hvordan søke finner du i eget hefte for grunnskolelærerstudenter

Kurspakken er godkjent som 60 studiepoeng i tysk. Det er ikke mulig å ta kun et semester/30 studiepoeng.

MERK!
Praksis på 4årig GLU gjennomføres ved OsloMet i studiefri periode i mars. Praksisorganiseringen for de som ønsker å ta dette som del av femårig GLU (master) planlegges nærmerere i løpet av studieåret 2017-18

Kontakt: international-lui@oslomet.no for ytterligere informasjon

Spansk som fremmedspråk i Universitat de Valencia

Hjemmeside

Hjemmesiden til Universitat de Valencia

Om institusjonen

Valencia ligger på Spanias østkyst og er den tredje største byen i landet, byen har strand og et rikt kulturtilbud. The University of Valencia er et stort universitet med ca 59,000 studenter og regnes som Valencias mest internasjonale universitet og tar imot flere tusen Erasmus-studenter hvert år. 

Bolig

Du kan søke studentbolig på campus, men det er rimeligere og mer vanlig å søke seg inn på det private leiemarkedet og dele med andre studenter. Leiekostnader for et rom i et kollektiv er på 180-250 euro.

Hva koster det?

Som student på en Erasmus+-avtale skal du ikke betale semesteravgift eller skolepenger til partnerinstitusjonen, men betale semesteravgift ved OsloMet.

Beskrivelse av programmet for  Spansk for grunnskolelærerstudenter:

Faglig innhold/fagplanbeskrivelse

Studenter fra OsloMet vil delta på kurs spesielt for internasjonale studenter som har spansk som annet språk. Kurspakken er godkjent som 60 studiepoeng i spansk. Det er ikke mulig å ta kun et semester/30 studiepoeng. Prikkpunktene nedenfor skisserer kort innholdet i planen.

 • Spansk språkkurs ved Centre d´idiomes de UV
 • Spansk for utlendinger
 • Spansk norm og korrekt språkbruk
 • Lingvistikk for grunnskolelærere
 • Planlegging av undervisning i språk og litteratur i grunnskolen
 • Spansk som fremmedspråk for grunnskolelærere
 • Spanskamerikansk samtidslitteratur
 • Spansk samtidslitteratur
 • Spansk språk for grunnskolelærere
 • Litteraturkunnskap for grunnskolelærere
 • Kultur og samfunn i den spansktalende verden

Studentene på fireårig GLU gjennomfører 10 dagers (to ukers) obligatorisk veiledet praksis ved Den norske skolen i Alfas del Pi. Noe ekstra omkostninger til bolig i forbindelse med praksis vil forekomme.  Praksisorganiseringen for de som ønsker å ta dette som del av femårig GLU (master) planlegges nærmerere i løpet av studieåret 2017-18.

Kontakt: international-lui@oslomet.no for ytterligere informasjon

Fransk ved det fransk-norske studiesenter i Caen

Årskurs i fransk tilbys ved NTNU og man søker via Samordna opptak. Oppholdet kan godkjennes som 4. studieår i fireårig grunnskolelærerutdanningen. Praksisorganiseringen for de som ønsker å ta dette som del av femårig GLU (master) planlegges i løpet av studieåret 2018-19

På nettsidene til SIU finner du et eget informasjonshefte for årskurset med kortfattet kursbeskrivelse og en rekke praktisk informasjon.

Inspirasjon fra Utdanning i verden:  «Det beste franskstudiet jeg kunne tatt».

Semesterinndeling: (sent) august til slutten av juni.

Finansering: ordinært lån og stipend fra Lånekassen. Se også informasjonsbrosjyre fra SIU for tips om stipend.

For spørsmål knyttet til grunnskolelærerutdanningen, kontakt international-lui@oslomet.no