Droppe til innhold

StudentinformasjonBachelorstudium i sykepleie - Pilestredet

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Systemet kan ikke hente emner for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.
Systemet kan ikke hente lenke til programplanen for dette studieprogrammet på det nåværende tidspunktet.

Studiestart høst 2018 Sykepleie Pilestredet

Velkommen til OsloMet!

Her er det du trenger å vite før og under studiestart på bachelor i sykepleie - Pilestredet.

Har du takket ja til studieplassen?

Senest 24. juli må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no  så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter, mister du studieplassen din.

På oppstartdagen er det tidspunktet du finner her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Obligatorisk oppmøte første dag

Det er ikke anledning til å søke utsatt studiestart på bachelor sykepleie. Møter du ikke første dag, mister du studieplassen din, uansett årsak. Ved sykdom og andre tungtveiende grunner er det mulig å søke om reservert studieplass med oppstart høsten 2019.

Obligatorisk undervisning starter allerede 15. august. Se mer informasjon under "Timeplan".

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Timeplanen din er avhengig av klasse og studiegruppe. Klasse får du vite nærmere studiestart, og studiegruppe får du føste studiedag. Det er ikke anledning til å velge klasse eller studiegruppe. Timeplanen over viser all undervisning i emnet og du vil få beskjed ved studiestart hvilken undervisning som gjelder for deg.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Vi anbefaler at du kjøper denne boken før studiestart. Det er viktig at det er utgaven fra august 2018, selv om tittelen er den samme som før:

  • Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., Bjålie, J. G. & Toverud, K. C. (2018). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk

Resten av pensumet du trenger, vil vi gjennomgå ved oppstart på hvert emne. Du finner fullstendig pensum-oversikt i programplanen for kull 2017.

Fritak for fag

Du kan søke om fritak for emner eller eksamener hvis du har bestått et lignende emne tidligere. Det er ikke mulig å søke om fritak før du har fått bekreftet studieplass.

Du må levere politiattest

Ditt studium har praksis som krever at du leverer politiattest ved studiestart. Søk i god tid før studiestart, det kan ta 4-5 uker å få utstedt politiattest. Les informasjonen om politiattest nøye og søk nå.

Sjekk om du må teste deg for tuberkulose og MRSA

For å kunne gå ut i praksis må du være smittefri for tuberkulose og MRSA. Dersom du har vært utsatt for smitterisiko må du få tatt prøve hos lege, og levere dokumentasjon til studieadministrasjonen før du kan starte praksisopplæring/klinisk undervisning.

Kjøp arbeidsklær/verktøy før studiestart

Du trenger godkjente arbeidsklær allerede fra første uke. NB! Arbeidsklærne må være hvite. Disse kan kjøpes fra flere leverandører. OsloMet kan ikke anbefale leverandører, dere må selv finne frem til ønsket forhandler.

Minner om krav om egen bærbar datamaskin.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.