StudentinformasjonBachelorstudium i regnskap og revisjon

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Bedriftsøkonomi

Emnekode:
ØABED1100
Studiepoeng:
7,5 stp.
Pensumliste Emneplan

Organisasjonspsykologi

Emnekode:
ØAADM1100
Studiepoeng:
7,5 stp.
Pensumliste Emneplan

Statistikk

Emnekode:
ØAMET1100
Studiepoeng:
7,5 stp.
Pensumliste Emneplan

Makroøkonomi I

Emnekode:
ØASØK1100
Studiepoeng:
7,5 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan