Droppe til innhold

StudentinformasjonBachelorstudium i ingeniørfag - energi og miljø i bygg

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Matematikk 1000

Emnekode:
EMFE1000
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Fysikk og kjemi

Emnekode:
EMPE1100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Termodynamikk for Energi og miljø

Emnekode:
EMTS1400
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Teknologiledelse

Emnekode:
TEK2800
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan

Studiestart 2018 - energi og miljø i bygg-ingeniør

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på energi og miljø i bygg-ingeniør

Har du takket ja til studieplassen?

Senest (dato kommer) må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Gi beskjed på e-post til opptak@hioa.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Tirsdag 14. august, klokkeslett kommer
  • Sted: Info kommer
  • Fadderuker

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over.

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-tkd@hioa.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav, eksamensform og pensum. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Trenger du repetisjonskurs i matematikk?

Vi tilbyr repetisjonskurs i matematikk for nye ingeniørstudenter uka før studiestart, dato kommer

Oppmøte i (info kommer). Kurset passer godt for de som trenger å repetere matematikken fra videregående skole.

Vi anbefaler at du sjekker mattekunnskapene dine i vår anonyme test,  og finner ut om du bør ta mattekurset.

Lenke til matte-test

Lenke til påmeldingsskjema

Informasjon om kurset:

  • Dag 1: Algebra, ligninger og polynomer (brøker, faktorisering, 2. gradsligninger, delbrøkoppløsning m.m.).
  • Dag 2 : Funksjoner og deres deriverte (grafer, tangenter, derivasjonregler m.m.) og potenregler/regning.
  • Dag 3 : Derivasjon (kjerneregel, kurvedrøfting m.m.), Eksponensialfunksjon og logaritme.
  • Dag 4 : Eksponensialfunksjon og logaritme. Trigonometri (sinus, cosinus, tangens m.m.).
  • Dag 5 : Øvingsoppgaver (om sinus, cosinus, tangens). Integrasjon (det bestemte og ubestemte integralet), Substitusjon og Delvis integrasjon.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss