Droppe til innhold

StudentinformasjonBachelorstudium i anvendt datateknologi

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
180
Kull/termin:
Høst 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Det er ikke alle timeplanene for høsten som er ferdig utarbeidet og det kan derfor kan forekomme endringer de kommende dagene, timeplanene er forventet å være ferdige til 29. juni

Fellesundervisning

Gruppeundervisning

Semesteroversikt

Finner du ikke din pensumliste? Den vil være klar innen studiestart – følg med!

Prototyping

Emnekode:
ADTS1600
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Webprosjekt

Emnekode:
DAFE1200
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Grunnleggende programmering

Emnekode:
ADTE1400
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan

Programmering

Emnekode:
DAPE1400
Studiepoeng:
10.0
Pensumliste Emneplan Timeplan
Programplan

Studiestart 2018 - bachelorstudium i anvendt datateknologi

Velkommen til OsloMet! Her er det du trenger å vite før og under studiestart på anvendt datateknologi.

Har du takket ja til studieplassen?

Senest 24. juli må du svare på tilbudet om studieplass. Dette gjør du i nettsøknaden på Samordna Opptak. Gi beskjed på e-post til opptak@oslomet.no så fort som mulig hvis du har takket ja, men likevel ikke skal ha plassen. Husk å oppgi søkernummeret ditt.

Obligatorisk oppmøte 14. august

Det er obligatorisk oppmøte og registrering første studiedag. Hvis du ikke møter mister du studieplassen din.

  • Tid: Tirsdag 14. august kl. 08.00
  • Sted: Rom PH170, Pilestredet 35 
  • Studiestartprogram
  • Fadderuker

På oppstartsdagen er det tidspunktet her som gjelder. Det kan være avvik mellom informasjonen her og den du finner i timeplanen over. Studiestartprogrammet går over fire dager, (dato kommer).

Kan du ikke møte første studiedag?

Dersom du på grunn av sykdom eller andre tungtveiende årsaker ikke har anledning til å møte første studiedag, må du søke om utsatt studiestart. Det kan innvilges i inntil én uke. Søknaden sender du til infosenter-tkd@oslomet.no og skal inneholde fullt navn, fødselsnummer og studium, i tillegg til dato og klokkeslett for når du kan møte.

Forberedelseskurs i programmering?

Vi tilbyr forberedelseskurs i programmering fra 30. juli til 3. august (uke 31), fra kl. 09:00 til 15:00.

Test deg for å få en indikasjon på om du bør melde deg på dette introduksjonskurset i programmering!

Programmeringstest (ved tekniske problemer kontakt amirahm@oslomet.no)

Påmelding til introduksjonskurset i programmering

Kurset skal være i Datatorget i 4. etasje, i Pilestredet 35 (P35)

Har du fullført sjekklista for nye studenter?

Som ny student er det flere ting det er viktig at du må gjøre, både før og under studiestart. Her finner du også informasjon om studielån, bolig, trening og mye mer. Les sjekklisten for nye studenter.

Valg av programmerings-emne

Til semesterstart (senest innen 1. september) må du velge «Grunnleggende programmering» eller «Programmering». Fram til du har bestemt deg kan du følge undervisningen i begge emner. Du velger hva du skal ta på StudentWeb, som en del av semesterregistreringen.

Vi anbefaler studentene på anvendt datateknologi å velge emnet «Grunnleggende programmering», som har en mindre teoretisk tilnærming til programmering. Dette emnet er laget spesielt for studentene på anvendt datateknologi. Fokuset er å gi studentene tidlig muligheter for å beherske webutvikling via programmeringsspråket PHP.  Det er dette programmerings-språket som vil bli brukt videre i emnet «Webprogrammering» i 2. semester.  Dersom du allerede nå ønsker å satse på en mer rendyrket programmeringsretning kan du velge emnet «Programmering». Dette emnet bygger på programmeringsspråket Java og vil ha en mer teoretisk tilnærming med en brattere læringskurve, Med valg av dette emnet vil du kunne velge mer avanserte emner i Android apputvikling, Webapplikasjoner med .Net / Angular og C++ senere.

Timeplan

Tid og sted for undervisning det første semesteret finner du under “timeplan” lenger oppe på siden. Detaljert beskrivelse av hva som skjer i hver time blir lagt ut i læringsportalen Canvas ved studiestart.

Pensum, program- og emneplaner

I program- og emneplanene finner du informasjonen du trenger om studiets innhold, blant annet arbeidsformer, arbeidskrav og eksamensform. Lenker til disse finner du i semesteroversikten øverst på denne siden.

Pensumlistene dine vil du finne i lenker i semesteroversikten øverst på denne siden innen studiestart. Noen av pensumlistene ved OsloMet er allerede ferdige. Du kan sjekke om det gjelder dine pensumlister ved å søke opp din emnekode eller emnetittel her.

Lurer du på noe?

De fleste svarene finner du på denne siden og ellers her på student.hioa.no. Men ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du ikke finner ut av. Kontaktinformasjon finner du på denne siden.

Kontakt oss