Droppe til innhold

Augsburg College

Hjemmeside

Nettsiden til Augsburg College

Nettside for norske studenter ved Augsburg

Beliggenhet

Minneapolis, Minnesota

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studenter

Ca. 4 000

Hvor mye koster det?

Skolepengene er på ca. US$ 12 800 pr. semester, og det dekker både bolig på campus og måltider ('meal plan')!

Studiepoeng

15 credits pr. semester tilsvarer 30 studiepoeng på bachelornivå (som regel 12 på masternivå)

Semestre

Første semester: September–desember

Andre semester: Januar–mai

Språkkrav

Augsburg College har ingen språkkrav

Hva kan jeg studere?

Augsburg har et bredt fagtilbud og studenter fra mange fagdisipliner kan benytte denne avtalen: Psychology, business (marketing, finance, accounting, etc.), economics, film, communication og education er eksempler, og avtalen har vært mye brukt av studenter fra vernepleie, læringspsykologi og sosialt arbeid.

Kontakt internasjonal koordinator på ditt fakultet for nærmere informasjon om hvilke kurs som kan godkjennes.

Kurstilbudet ved Augsburg College

Slik søker du

Les mer om hvordan du søker

Det tas forbehold om endringer i satser og krav

Kontakt

Ta kontakt for mer informasjon om studiestedet, skolepenger og krav til studiebelastning.