StudentinformasjonÅrsstudium i økonomi og ledelse

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
60
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Bedriftsøkonomi II

Emnekode:
ØABED6100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Forretningsjus

Emnekode:
ØAJUR6000
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Markedsføring og entreprenørskap

Emnekode:
ØAADM6100
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Ledelse

Emnekode:
ØAADM6200
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan