StudentinformasjonÅrsstudium i kulturledelse

Studiested:
Pilestredet, Oslo
Studiepoeng:
60
Kull/termin:
Vår 2018
Omfang:
Heltid

Timeplan

Timeplan

Denne timeplanen viser planlagt undervisning i emnene du er meldt opp i. Detaljert undervisningsinformasjon og eventuelle endringer finner du i Fronter. Praksis vises ikke i timeplanen.

Timeplan for høstsemesteret vises fra senest 13. juni.

Semesteroversikt

Markedsføring og entreprenørskap

Emnekode:
KULT6300
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Kulturøkonomi og digitalisering

Emnekode:
KULT6600
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan

Ledelse

Emnekode:
KULT6500
Studiepoeng:
10 stp.
Pensumliste Emneplan
Programplan