Droppe til innhold

Årets student 2017

Kjenner du en student som har gjort en ekstra god innsats for studie- og læringsmiljøet?
 • behandlingstid

  Siste frist for nominasjon er fredag 19. mai 2017

Prisen Årets student deles ut til en student som har utmerket seg med sin innsats for studie- og læringsmiljøet, og som et forbilde for andre studenter. Du kan være med å påvirke hvem som får prisen ved å sende inn din nominasjon.

Statutter

Prisen skal gis til en student som har utmerket seg gjennom aktiviteter og innsats som har:

 • gitt betydelig positivt og vedvarende bidrag til studie- og læringsmiljøet
 • vært med å styrke sitt fagmiljø, og HiOAs og HiOA-studienes omdømme nasjonalt og/eller internasjonalt
 • bidratt til at HiOA kan oppnå målene i strategien, eller til å fremme HiOAs verdier – mangfold, læring og nyskapning
 • vært et faglig forbilde gjennom innsats og resultat i egne studier

Formålet med prisen er å gi en påskjønnelse som stimulerer til videre innsats for kvalitet i studier og læringsmiljø, og som gir inspirasjon til prismottakeren og dens miljø ved høgskolen.

Prosess

Både studenter og tilsatte ved HiOA kan fremme nominasjoner via et enkelt skjema på nett:

Nominer din kandidat her

I nominasjonsskjemaet bes du om å begrunne hvorfor din kandidat fortjener prisen Årets student.
 

Siste frist for nominasjon er fredag 19.mai 2016.

Rektor er eier av prisen, og oppnevner en jury som skal vurdere de innkomne forslagene.

Juryens sammensetning er som følger:

 • Prorektor for utdanning (leder).
 • Prorektor for FoU.
 • To eksterne studentrepresentanter fra andre institusjoner, gjerne Norsk studentorganisasjon (NSO).
 • En representant fra studentparlamentets arbeidsutvalg.
 • En TA- og en UF-representant fra høgskolestyret.

Prisen offentliggjøres og deles ut av rektor under studiestartseremonien i august.

Prisen utgjør et innrammet diplom, et brev fra rektor som dokumentasjon på prisen, og en gaveartikkel fra HiOA.

Første gang prisen for årets student ble delt ut var høsten 2015.