Droppe til innhold

Ansiktsdekkende plagg ved SAM

Fakultet for samfunnsfag har følgende tilleggsordning for bruk av ansiktsdekkende plagg for studenter.

Flere av studieprogrammene ved Fakultet for samfunnsfag bruker studentaktive læringsformer. Disse forutsetter kommunikasjon mellom foreleser og studenter, og studenter imellom. Med ansiktsdekkende plagg kan det derfor være vanskelig å gjennomføre emnet/programmet og oppnå grad. Fakultetet følger høgskolens retningslinjer og vil vurdere hver enkelt sak individuelt. Har du spørsmål, ta kontakt med fakultetsadministrasjonen, infosenter-sam@hioa.no.