Droppe til innhold

HELTID - Praksis- og studieopphold i utlandet

Barnehagelærerstudenter som studerer på heltid kan reise ut på praksis og studieopphold i sitt 6. og siste semester. Vi tilbyr en rekke spennende studiesteder i Afrika og ett i Mellom-Amerika. Du kan lese mer om de ulike stede lengre ned på siden. Det kan variere fra år til år om alle studiestedene tilbys. Dette er avhengig av søkermassen og lokale forhold i vertslandene.

Opptakskrav

Du må ha C i karaktersnitt og kan ikke ha noen hengefag ved utreisetidspunktet. Når du fyller ut søknadsskjema må du skrive et motivasjonsbrevsom beskriver hvorfor du ønsker å reise. Personlig egnethet kan bli vektlagt.

For å reise til Nicaragua er det egne språkkrav i spansk.

Faglig opplegg og organisering

Du er borte i tre måneder, fra ca midten av januar til midten av april. Før avreise arrangeres det en rekke obligatoriske samlinger og forelesninger for å forberede deg på oppholdet. Alle studenter ved OsloMet som tar praksis i land i Sør må i tillegg gjennomføre et feltforberedende kurs.

I vertslandet har du som regel praksis i minst to ulike barnehager fire dager i uka. Den siste dagen er satt av til studiedag. Arbeidsspråket i praksisbarnehagene er engelsk (og spansk i Nicaragua). Det er satt av en studieuke og en skriveuke i løpet av tiden du er ute.

I løpet av oppholdet skal du gjøre flere refleksjonsnotater og en prosjektoppgave i gruppe. Det skriftlige arbeidet gjøres på norsk og sendes elektronisk til lærere på BLU, OsloMet. Mange studenter velger å samle inn data til bacheloroppgaven sin mens de er ute, men dette er ikke et krav. Du leverer bacheloroppgaven som vanlig når du kommer hjem.

Eksamen avlegges ved OsloMet blant annet på bakgrunn av arbeidene du har gjort i løpet av oppholdet.

Mer informasjon om det faglige opplegget finner du i  emneplanen.

Her kan du se bilder og lese mer om opplegget (pfd).

Hvilke land kan jeg reise til?

Kostnader

Du har rett på vanlig lån fra Lånekassa når du skal på praksisutveksling. I tillegg kan du søke om reisestøtte. Det er en engangssum som skal hjelpe deg å dekke reiseutgiftene. Per i dag er dette en engangssum på ca. 8-9000 kr.

Du må regne med noen ekstrautgifter i forbindelse med praksisoppholdet. Før avreise må du betale for flybillett, vaksiner og visum. Under oppholdet har du kostnader i forbindelse med bolig. Dette utgjør mellom 15-1800 kr per person per mnd. Husk at du kanskje må dekke boutgifter hjemme også. Noen transportkostnader til og fra barnehagene må du også regne med. Dette er generelt ikke så dyrt. Mange studenter liker å utforske landet og omgivelsene i helgene, så det kan være lurt å ha med litt ekstra lommepenger til sightseeing.

Du kan lese mer om finansiering av utvekslingsstudier her.

Informasjonsmøter

Det vil bli holdt informasjonsmøte i løpet av februar 2018. Info om dato og sted publiseres i Canvas. 

Ved spørsmål er dere hjertelig velkomne til å kontakte oss!

Faglige spørsmål sendes til kursansvarlig Elisabeth Almaz Eriksen

Spørsmål om det praktiske rundt opplegget sendes til internasjonal koordinator Kjersti Winger

Søknad

Neste mulighet for utreise er januar 2019. Søknadsfrist er 22. mars 2018.

Fyll ut søknadsskjema her