Droppe til innhold

Alternativ vurderingsform ved fakultet for samfunnsvitenskap

Informasjon til studenter og helsepersonell om alternativ vurderingsform og krav til dokumentasjon ved søknad.

Formål med alternativ vurderingsform

Tilretteleggingen i form av alternativ vurderingsform skal ha som formål å kompensere for ulempene som nedsatte funksjonsevne / helseproblem medfører, samtidig som det i størst mulig grad skal sørges for at studentene prøves likt. Den dokumenterte funksjonsnedsettelsen skal derfor avhjelpes, uten at kandidaten gis særfordeler, jf. retningslinjer ved behandling av søknader om tilrettelegging av skriftlig eksamen ved HiOA.

Krav til innhold i dokumentasjonen

  • Her er skjemaet som lege eller annet helsepersonell skal fylle ut
  • Beskrivelsen av studentens nedsatte funksjonsevne / helseproblem må være tydelig i forhold til den ulempen studenten har ved den aktuelle vurderingsform. En diagnose gir ikke automatisk rett alternativ vurderingsform.
  • Fakultet for samfunnsvitenskap foretrekker at lege eller annet helsepersonell fyller ut vedlagte skjema som dokumentasjon, men annen utfyllende attest kan også brukes. Denne må inneholde tilsvarende informasjon som etterspørres på skjemaet.

Generelt

  • Dokumentasjonen som leveres sammen med søknaden skal enten være originalt dokument eller en attestert kopi.
  • Studenten må selv levere / sende inn dokumentasjon til søknaden, og med dette samtykke i at de nødvendige helseopplysningene blir gitt.
  • Søknader og dokumentasjon blir behandlet konfidensielt og opplysningene arkivert unntatt offentlighet.

 

Les også Retningslinjer for behandling av søknader om alternativ vurderingsform ved fakultet SAM.